Vigorroot

Vigorroot

Məhsul Açıqlaması

Kök əmələgəlmə hormanlarını tərkibində cəmləşdirən Vigorroot eyni zamanda yaxşı bir fosfor mənbəyidir. Kök sistemində yeni və sorucu kapilyar saçaqların əmələ gəlməsini təmin edir. Müxtəlif səbəblərdən kök sistemində yaranan yaraların müalicəsindən sonra yenilənmə müddətində yüksək təsir göstərir. Toxumun cücərmə gücünun artımı daxil olmaqla, torpaq quruluşu, əlverişsiz iqlim şəraiti, torpak PH-si, qida maddələrinin qəbulunda olan nizamsızlıqlarda da torpaqda olan bitki qida elementlərinin qəbulu kimi bir çox faydası var. Şitil dövründən başlayaraq bitkinin bütün vegetativ və generativ dövrlərində istifadə edilməsi lazımdır. Hər gübrələmə suyuna ən az 100 qr qarışdırılması bitkinin yüksək inkişafı üçün çox önəmlidir. Tərkibində olan mikroelementlər sayəsində bitkinin inkişafının tam həyata keçirilməsində kömək edir. Damla sulama sistemində istifadəsi daha yaxşı nəticə verir.

Məhsulun tətbiq etmə qaydası və miqdarı

Bitki Tətbiqetmə vaxtı Kökdən kq/Ha
Tərəvəz bitkiləri (İstixana) Şitil dövründə: Bütün bitkilərdə damlama ilə bir dəfə tətbiq edilir. Lazım gələrsə 2 dəfə tətbiq edilə bilər.   5 kq
Açıq ərazi bitkiləri Çiçəklənmə dövründə: Çuğundur, Qarğıdalı, Güəbaxan, Soğan, Sarımsaq, Pomidor,Lobya 5 kq
Meyvələr Bütün vegetativ dövrlərdə: Sitrus, Zeytun, Alma, Armud, Albalı, Ərik, Şaftalı, Gavalı və s. 10 kq
Taxıl bitkiləri Herbisidlərlə birlikdə: Buğda 10 kq
Yem bitkiləri Bütün vegetativ dövrlərdə: Yonca, Reyqras. Arıotu və s.     10 kq
Toxum tətbiqi Taxıl bitkiləri

2-3 kq / 1 ton toxum

Toxum tətbiqi Qarğıdalı, Günəbaxan,Kanola.   2 kq / 100 kq toxum        
Toxum tətbiqi Kartof.     5 kq / 1 ton toxum      
Toxum tətbiqi Lobya, Noxud, Mərcimək, Soya.   2 kq / 1 ton toxum        
Toxum tətbiqi Çuğundur, Yem bitkiləri, Soğan 100 qr / 1 kq toxum

 

Telefon
WhatsApp
Telegram