Məhsul Açıqlaması

VALERY

Tip sort: Uzunsov və gec yetişən                                                                

Əkin vaxdı: Yaz və yay

Əkin şəraiti : Açıq sahə

Çekisi :10-12 kq

Xəstəliklərə dayanılıqlığı -Fon1 IR

Telefon
WhatsApp
Telegram