Ultimate Soluble 20-20-20

Ultimate Soluble 20-20-20

Məhsul Açıqlaması

Ultimate Soluble 20-20-20

Məhsulun adı Tərkibi İstifadə qaydası
Ultimate Soluble 20-20-20 Ümumi Azot (N) – 20%
Amonyum Azotu (NH4-N) – 4%
Üre Azotu (NH2-N) – 16%
Amonyum Sitrat və Fosfor Pentaoksidi (P2O5) – 20%
Fosfor Pentaoksidi – 20%
Kalium Oksidi (K2O) – 20%
Bor (B) – 0,01%
Mis (Cu) – 0,006%
Dəmir (Fe) – 0,04%
Manqan (Mn) – 0,03%
Sink (Zn) – 0,04%
Xlor (Cl) – 15,4%
200 – 300 qr 100 Litr  
350 – 500 qr/da

Telefon
WhatsApp
Telegram