Ultimate Soluble 18-18-18

Ultimate Soluble 18-18-18

Məhsul Açıqlaması

Ultimate Soluble 18-18-18

Məhsulun adı Tərkibi İstifadə qaydası
Ultimate Soluble 18-18-18 Ümumi Azot (N) – 18%
Amonyum Azotu (NH4-N) – 3,5%
Üre Azotu (NH2-N) – 14,5%
Amonyum Sitrat və Fosfor Pentaoksidi (P2O5) – 18%
Fosfor Pentaoksidi (P2O5) – 18%
Kaliom Oksid (K2O) – 18%
Bor (B) – 0,01%
Mis (Cu) – 0,006%
Dəmir (Fe) – 0,04%
Manqan (Mn) – 0,03%
Sink (Zn) – 0,04%
Xlor (Cl) – 13,6%

200 – 300 qr/100 Litr
350 – 400 qr/da

Telefon
WhatsApp
Telegram