Ultimate Soluble 15-30-15

Ultimate Soluble 15-30-15

Məhsul Açıqlaması

Ultimate Soluble 15-30-15

Məhsulun adı Tərkibi İstifadə qaydası
Ultimate Soluble 15-30-15 Ümumi Azot (N) – 15%
Amonyum Azotu (NH4-N) – 5,8%
Üre Azotu (NH2-N) – 9,2%
Amonyum Sitrat və Fosfor Pentaoksidi (P2O5) – 30%
Fosfor Pentaoksidi – 30%
Kalium Oksidi (K2O) – 15%
Bor (B) – 0,01%
Mis (Cu) – 0,006%
Dəmir (Fe) – 0,04%
Manqan (Mn) – 0,03%
Sink (Zn) – 0,04%
Xlor (Cl) – 11,4%
200-300 qr/100 Litr
350-600 qr/da

Telefon
WhatsApp
Telegram