Ultimate Soluble 13-40-13

Ultimate Soluble 13-40-13

Məhsul Açıqlaması

Ultimate Soluble 13-40-13

Məhsulun adı Tərkibi İstifadə qaydası
Ultimate Soluble 13-40-13 Ümumi Azot (N) – 13%
Amonyum Azotu (NH4-N) – 7,8%
Üre Azotu (NH4-N) – 5,2%
Amonyum Sitrat və Fosfor Pentaoksidi (P2O5) – 40%
Fosfor Pentaoksidi (P2O5) – 40%
Kalium Oksid (K2O) – 13%
Bor (B) – 0,01%
Mıs (Cu) – 0,006%
Dəmir (Fe) – 0,04%
Manqan (Mn) – 0,03%
Sink (Zn) – 0,04%
Xlor (Cl) – 9,9%
200 – 300 gr/100 Litr suya 
 350 – 400 qr/da

Telefon
WhatsApp
Telegram