Ultimate Calcio Nitrato

Ultimate Calcio Nitrato

Məhsul Açıqlaması

Ultimate Calcio Nitrato

Məhsulun adı Tərkibi İstifadə qaydası
Ultimate Calcio Nitrato Ümumi Azot (N) – 8%
Nitrat Azotu (NO3-N) – 8%
Kalsium Oksidi (CaO) – 13%
Yapraqdan tətbiq etmək yetərli qədər suya 150-350 cc
Damlama və ya Yağmurlama ilə tətbiq etmək    4-6 lt/da
 

Telefon
WhatsApp
Telegram