Məhsul Açıqlaması

TALÇA

Tip (soft): Tumsuz, oval, məhsuldar və kəskin yaşıldır

Əkin vaxtı: Yaz və yay

Əkin şəraiti : Açıq sahə 

Çəkisi: 8-9 kq

Xəstəliklərə dayanıqlığı : CoIR

Telefon
WhatsApp
Telegram