Məhsul Açıqlaması

QARAGÖZ

Tip(sort) :Tünd yaşıl və uzunsov

Əkin vaxdı - Yaz və yay

Əkin şəraiti -Acıq sahə

Çəkisi -11-13 kq

Xəstəliklərə dayanıqlığı-Fon1 IR

Telefon
WhatsApp
Telegram