Məhsul Açıqlaması

PL 712

Orta gec
 Erkən başlanğıc və sürətlənmiş böyümə sürəti var
 Geniş uyğunlaşma qabiliyyəti
 StayGreen tipli bitkilər, hava hissəsinin kütləsi yaşıl qalır
 Yüksək silos məhsuldarlığı
 Silosun yüksək keyfiyyəti və həzmliyi

Telefon
WhatsApp
Telegram