Məhsul Açıqlaması

KİRAZLI/1 İLLİK YEM NOXUDU

Məhsuldarlıq (yaşıl ot) : 35-40 ton/ha

Məhsuldarlıq (quru ot) :  11-14 ton/ha

Bitki hündülüyü: 120-150 sm

Protein (dənədə) : 25-30 %

 Protein (bitkidə) :  14-18 %

Əkin miqdarı : 130-150 kq/ha

Biçim vaxtı: 133-190 gündür

Telefon
WhatsApp
Telegram