Məhsul Açıqlaması

Biolen torpağın quruluşunu mükəmməl tənzimləyir və yaxşılaşdırır, Ətraf mühitə zərər vermir və torpaqdakı mövcud çirkləri aradan qaldırır, Daha yaxşı havalandırma təmin edir. Torpağın su keçiriciliyini artırır, Qumlu torpaqlarda üzvi maddələrin miqdarını artırır, Torpağın su tutma qabiliyyətini artırır, Quraqlığa qarşı su itkisini azaltmaqla torpaq nəmini qoruyur, Torpaqda artan faydalı mikroorqanizm fəaliyyətini təmin edir Bağçılıq, bostançılıq, gülçülük və ümumiyyətlə əkinçiliyin bütün sahələrində torpağın münbitliyinin artırılması, bitkilərin bloklanmış qidalı elementləri əldə etməsi və qidalı elementlərin bitkinin kök hissəsindən yarpağına kimi dövr etməsinə şərait yaradan bir orqanik gübrədir.

Torpaqla qarışdırılaraq tətbiq edilməlidir. Torpaqla qarışdırılmadan birbaşa şitil çuxuruna tətbiq edilməz.

Tətbiq qaydası: Əkin öncəsi torpaq hazırlığında əkim sıralarına atılıb torpaqla qarışıdırılır

Məhsulun növü Torpaqdan ton/1 hektar
Tərəvəz bitkiləri: Xiyar, Balqabaq, Pomidor, Badımcan, Bibər, Qovun, Qarpız, Çiyələk və s. 1-2 ton
Qarğıdalı, Düyü, Pambıq, Kartob 1-2 ton
Üzüm, Çay 1-1.5 ton

Tətbiq etmə ağac yaşına görə (yaz və payız aylarında tətbiq edilməsi tövsiyyə edilir).

Məhsulun növü - Meyvə ağacları (ağac başı, yaşa görə) Miqdar (kq)
1-3 yaş 1.5-2 kq
3-6 yaş 1.5-2 kq
6-9 yaş 2-3 kq
9-12 yaş 3.5-4 kq
12 yaşdan yuxarı 4-5 kq

Telefon
WhatsApp
Telegram