BILENSOY 80

BILENSOY 80

Məhsul Açıqlaması

BILENSOY 80 

Çiçəyin rəngi bənövşəyidən bənövşəyi bənövşəyə qədər dəyişir və çiçəklər salxım şəklindədir.
Salxımın uzunluğu 4,70 sm-dir, bir salxımda 7-10 tumurcuq olur və onlardan 4-ü də toxumdur.
Toxum rəngi açıq qara, tünd və açıq sarıdır.
Bu örtülmüş və dərmanlıdır.
Qışa, quraqlığa və qalmağa davamlıdır.
İllik şlamların sayı 4-5 ədəddir.
Bitki boyu 85- 90 sm-dir.
1 dekara 9 kq yonca toxumu əkilir.
Çiçəyin rəngi bənövşəyidən bənövşəyi bənövşəyə qədər dəyişir və çiçəklər salxım şəklindədir.
Salxımın uzunluğu 4,70 sm-dir, bir salxımda 7-10 tumurcuq olur və onlardan 4-ü də toxumdur.
Toxum rəngi açıq qara, tünd və açıq sarıdır.
Bu örtülmüş və dərmanlıdır.
Qışa, quraqlığa və qalmağa davamlıdır.
İllik şlamların sayı 4-5 ədəddir.
Bitki boyu 85- 90 sm-dir.
1 dekara 9 kq yonca toxumu əkilir.

Telefon
WhatsApp
Telegram