Advan MIX

Advan MIX

Məhsul Açıqlaması

Advan MIX

Məhsulun adı Tərkibi İstifadə qaydası
Advan MIX Bor (B) – 1%
Mis (Cu) – 1%
Dəmir (Fe) – 7%
Manqan (Mn) – 5%
Molibden (Mo) – 0,01%
Sink (Zn) – 7%
Yapraqdan tətbiq etmək 100 litre suya 150-250 gr
Damlama və ya Yağmurlama ilə tətbiq etmək 0,5-1,5 kg/da

Telefon
WhatsApp
Telegram