vigorroot

Vigorroot

6-30-0+ME

NP gübrəsi qarışımı

Zəmanət verilən tərkib W/W %

Toplam Azot (N) – 6%

Ammonium Azotu (NH4-N) – 6%

Suda həll olan Fosforpentaoksid (P2O5) – 30%

Suda həll olan Dəmir (Fe) – 3 %

Suda həll olan Sink (Zn) – 4 %

Suda həll olan Manqan (Mn) – 1 %

Sərbəst Aminoacid – 3.5 %

MƏHSUL BARƏDƏ ƏTRAFLI MƏLUMAT