URECA 17-11

Zəmanət verilən tərkib W/W %

Toplam Azot (N) – 17 %

Üre Azotu (NH2-N)- 11 %

Nitrat Azotu (NO3-N) – 6 %

Suda həll olan Kalsium oksid (CaO) – 11 %

MƏHSUL BARƏDƏ ƏTRAFLI MƏLUMAT