humix potasol

Humix Potasol

9-0-20-(2MgO)+ME

Zəmanət verilən tərkib W/W %

Amonyak azotu (NH3-N) – 5%

Suda həll olan Potasiumoksid (K2O) – 20%

Suda həll olan Maqnezium oksid (MgO) – 2%

Suda həll olan Bor (B) – 0.08%

Suda həll olan Mis (Cu) – 0.03%

Suda həll olan Dəmir (Fe) – 0.1%

Suda həll olan Manqan (Mn) – 0.1% Suda həll olan Sink (Zn) – 0.1%

Humik Fulvik Acid – 10 %

MƏHSUL BARƏDƏ ƏTRAFLI MƏLUMAT