humix-20-20-20

Humix 20-20-20

NPK gübrəsi qarışımı

Zəmanət verilən tərkib W/W %

Toplam azot (N) – 20 %

Nitrat azotu (NO3-N) – 1.6 %

Ammonium azotu (NH4-N) – 2.6 %

Üre azotu (NH2-N) – 15.8 %

Suda həll olan Fosfor Pentaoksid (P2O5) – 20 %

Suda həll olan Potasium oksid (K2O) – 20 %

MƏHSUL BARƏDƏ ƏTRAFLI MƏLUMAT