fastcal

Fastcal

3-6-11 (14Ca0) + ME

Zəmanət verilən tərkib W/W %

Üre Azotu (NH2-N) – 3 %

Suda həll olan Fosforpentaoksid (P2O5) – 6 %

Suda həll olan Potasiumoksid (K2O) – 11 %

 Suda həll olan Kalsiumoksid (CaO) – 14 %

Suda həll olan Bor (B) – 0.5 %

MƏHSUL BARƏDƏ ƏTRAFLI MƏLUMAT