algimarin liquid

Algimarin Liquid

Bitki mənşəli maye orqanik gübrə

Maye dəniz yosunu

Zəmanət verilən tərkib W/W %

Toplam Orqanik Maddə – 20 %

Suda həll olan Potasium oksid (K2O) – 3 %

Alqinik acid – 0,3 %

MƏHSUL BARƏDƏ ƏTRAFLI MƏLUMAT