Quelafert Power H

MəhsullarTərkibİstifadə qaydası
Quelafert Power HAmino Turşuları – 4%
Ümumi Azot (N) – 1%
Orqanik Azot (N) – 1%
Kalsium Oksidi (CaO) – 11%
Manqan (Mn) – 6%
Sink (Zn) – 5,5%
3-5 kq/ha