Quelafert Cuaje

MəhsullarTərkibİstifadə qaydası
Quelafert CuajeBor (B) – 8%
Molibden (Mo) – 4%
Fosfor Pantoksidi (P2O5) – 24%
1,5-3 kq/ha
150-350 q/100L