ŞİRİN F1
Ətraflı Məlumat

Şirin F1

Bitki özəllikləri Ananas formalı yemiş, güclü, tez yetişən, məhsuldar. HR: MNSV, Fom 0-1-2 IR: Pcu

Meyvə özəllikləri Oval formalı, 2-2,5 kq çəkidə, sarınarıncı rəngdə, qabığı çox yaxşı çıtırlı, dad və ətri çox yaxşıdır.

Yetişdirmə dövrü Yaz.

Yetişdirmə yeri İstixana, alçaq tunel və açıq tarla.

ŞƏKƏR F1
Ətraflı Məlumat

Şəkər F1

Bitki özəllikləri Qırxağac sortlu qovun, güclü bitkidir, tez yetişəndir, yüksək məhsuldarlıqlıdır. IR: Px, Pcu, Fom 2.

Meyvə özəllikləri Oval formalı, 5-6 kq çəkidə, dad və ətri çox yaxşı, rəf ömrü uzundur.

Yetişdirmə dövrü Yaz.

Yetişdirmə yeri İstixana və açıq tarla.