CƏSUR F1
Ətraflı Məlumat

Cəsur F1

Bitki özəllikləri Uzun xiyar, tək meyvəli, tez yetişən, buğum araları orta, qoltuqlu, yüksək məhsuldarlıqlıdır. IR: Px, Pcu, CMV, CVYV, CYSDV.

Meyvə özəllikləri Tünd yaşıl rəngli olub, damarlıdır, 30-32 sm uzunluğunda, ixracata uyğundur.

Yetişdirmə yeri Yazın əvvəlləri, payızın sonları və tək əkim

Yetişdirmə dövrü İstixana

TAŞAR F1
Ətraflı Məlumat

TAŞAR F1

Bitki özəllikləri Beit Alpha sortlu xiyar, orta güclü, yarı multi meyvəli, xırda yarpaqlı, yüksək dərəcədə məhsuldardır. IR: Px, Pcu

Meyvə özəllikləri Keyfiyyətli, çox damarlı, uzun saplı, 15-17 sm uzunluğundadır.

Yetişdirmə dövrü Yaz və payız.

Yetişdirmə yeri İstixana.

AYSUN F1
Ətraflı Məlumat

Aysun F1

Bitki özəllikləri Beit Alpha sortlu xiyar, təkli, qoltuqlu, orta güclü bitkidir. Çox tez yetişən, xırda yarpaqlı, buğum araları qısa, yüksək dərəcədə məhsuldardır. IR: Px, Pcu,CVYV

Meyvə özəllikləri Keyfiyyətli, azacıq damarlı, tünd yaşıl rəngli, 18-19 sm uzunluğundadır.

Yetişdirmə dövrü Yazın əvvəlləri və payızın sonları.

Yetişdirmə yeri İstixana.

KƏPƏZ F1
Ətraflı Məlumat

Kəpəz F1

Bitki özəllikləri Badam tipli xiyar, orta güclü, multi sortlu, xırda yarpaqlı, buğum araları qısa, çox məhsuldardır. IR: Px, Pcu.

Meyvə özəllikləri Yaşıl rəngli, uzun saplı, 10-12 sm uzunluqlu, dad və ətri mükəmməl, ixracata uyğundur.

Yetişdirmə dövrü Yaz, yay və payız.

Yetişdirmə yeri İstixana.

DƏRVİŞ F1
Ətraflı Məlumat

Dərviş F1

Bitki özəllikləri Beit Alpha sortlu xiyar, orta güclü bitkidir, multi meyvəlidir, xırda yarpaqlı, çox yüksək məhsuldarlıqlıdır. IR: Px, Pcu, CMV, CVYV.

Meyvə özəllikləri Tünd yaşıl rəngli, keyfiyyətli, çox az damarlı, uzun saplı, 16-18 sm uzunluğundadır.

Yetişdirmə dövrü Yaz və payız.

Yetişdirmə yeri İstixana.

KARVAN F1
Ətraflı Məlumat

KARVAN F1

Bitki özəllikləri Badam tipli xiyar, güclüdür, yarı multi meyvəlidir, xırda yarpaqlı, tez yetişən, soyuğa davamlıdır. IR: Px, Pcu, CMV, CVYV

Meyvə özəllikləri Meyvələri tünd yaşıl rəngli, 8-10 sm uzunluğundadır.

Yetişdirmə dövrü Yaz, yay və payız.

Yetişdirmə yeri İstixana.

MARAFON F1
Ətraflı Məlumat

Marafon F1

Bitki özəllikləri Kornişon tipli dikanlı xiyar, tək meyvəli, güclüdür, buğum araları orta, qoltuqludur. IR: Px, Pcu, CMV, CVYV.

Meyvə özəllikləri Tünd yaşıl rəngli, keyfiyyətli, məhsuldar, ixracata uyğun, 12-14 sm uzunluğundadır.

Yetişdirmə dövrü Yazın əvvəlləri, payızın sonları.

Yetişdirmə yeri İstixana.

ŞANLI F1
Ətraflı Məlumat

Şanlı F1

Bitki özəllikləri Beit Alpha sortlu xiyar, orta güclü bitki, tək meyvəli, xırda yarpaqlı, buğum araları qısa, çox yüksək məhsuldarlıqlıdır. IR: Px, Pcu, CVYV.

Meyvə özəllikləri Tünd yaşıl rəngli, sərt və çox keyfiyyətli, 16-18 sm uzunluqludur.

Yetişdirmə dövrü Yay.

Yetişdirmə yeri Açıq tarla.

FORT F1
Ətraflı Məlumat

Fort F1

Bitki özəllikləri Kornişon tipli dikanlı xiyar, güclü, qoltuqlu, yarı multi sortlu, tez yetişəndir. IR: Px, Pcu, CMV, CVYV.

Meyvə özəllikləri Partenokarpik meyvədir, dikanlıdır, uzunsov, yaşıl rəngli, 11-13 sm uzunluğundadır.

Yetişdirmə dövrü Yaz, yay və payız.

Yetişdirmə yeri İstixana.