SABİR F1
Ətraflı Məlumat

Sabir F1

Bitki özəllikləri Yarpaqları orta irilikdə, güclü bitkidir, çox tez yetişəndir, məhsuldardır, peyvənd uyğunluğu çox yaxşıdır.

Meyvə özəllikləri Oval Crimson Svit sortlu, iç rəngi tünd qırmızı, 7-10 kq çəkidə, çox keyfiyyətli, dad və ətri çox yaxşı, qabığı tünd yaşıl və açıq yaşıl zolaqlı, rəf ömrü uzundur.

Yetişdirmə dövrü Yaz.

Yetişdirmə yeri İstixana, alçaq tunel və açıq tarla.

ARAZ F1
Ətraflı Məlumat

Araz F1

Bitki özəllikləri Güclü, orta tez yetişən, bol məhsuldardır.

Meyvə özəllikləri Oval Crimson Sweet sortlu, iç rəngi qırmızı, 12-15 kq çəkidə, dad və ətri çox yaxşı, rəf ömrü uzundur.

Yetişdirmə dövrü Yaz.

Yetişdirmə yeri Açıq tarla və alçaq tunel.