Alkan F1
Ətraflı Məlumat

Alkan F1

Bitki özəllikləri Çubuq növlü pomidor, buğum araları qısa, orta tez yetişən, yüksək məhsuldarlıqlı. HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1 IR:TYLCV, TSWV, Ma, Mi, Mj.

Meyvə özəllikləri Salxımda 6-7 meyvə, sərt, keyfiyyətli, 170-190 qr, rəf ömrü uzundur.

Yetişdirmə dövrü Yaz və payız.

Yetişdirmə yeri İstixana.

Kür F1
Ətraflı Məlumat

Kür F1

Bitki özəllikləri Çubuq növlü pomidor, güclü, buğum araları qısa, gur və iri yarpaqlı, tez yetişən, yüksək məhsuldarlıqlıdır. HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1, Ff-5 IR: Ma, Mi, Mj.

Meyvə özəllikləri Salxımda 6-8 meyvə, sərt və keyfiyyətli, mükəmməl qırmızı rəng, 180-200 qr, rəf ömrü uzundur.

Yetişdirmə dövrü Yaz və payız.

Yetişdirmə yeri İstixana, açıq tarla.

Ahu F1
Ətraflı Məlumat

Ahu F1

Bitki özəllikləri Çubuq növlü çəhrayı pomidor, buğum araları qısa, güclü, tez yetişən, orta iri yarpaqlı, bol məhsuldar. HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1, For; İR: TYLCV

Meyvə özəllikləri Salxımda 4-5 meyvə, çəhrayı, yumru, iri meyvəli, sərt, 200-220 qr, dadlı, keyfiyyətli, rəf ömrü uzundur.

Yetişdirmə dövrü Yaz və payız.

Yetişdirmə yeri İstixana.

Əfsanə F1
Ətraflı Məlumat

Əfsanə F1

Bitki özəllikləri Çubuq növlü pomidor, güclü, buğum araları qısa, tez yetişən, yüksək məhsuldarlıqlı, çiçək tutumu güclü, istiyə davamlı, orta iri yarpaqlı. HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1IR: TYLCV, TSWV, Ma, Mi, Mj.

Meyvə özəllikləri Salxımda 5-7 meyvə, çox sərt və keyfiyyətli, dəyirmi, 180-200 qr, mükəmməl qırmızı rəngli, rəf ömrü uzundur.

Yetişdirmə dövrü Yaz və payız.

Yetişdirmə yeri İstixana.

Özkan F1
Ətraflı Məlumat

Özkan F1

Bitki özəllikləri Çubuq növlü pomidor, güclü bitkidir, orta iri yarpaqlı, qısa buğumlu, tez yetişəndir. HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1, For, Ff -5 IR:TYLCV, TSWV,N.

Meyvə özəllikləri Azacıq batıq, çox az dilimli, qırmızı, 280- 300 qr ağırlığında, sərt, keyfiyyətli, çox ətirlidir, rəf ömrü uzundur.

Yetişdirmə dövrü Yaz.

Yetişdirmə yeri İstixana.

RÜBAİ F1
Ətraflı Məlumat

Rübai F1

Bitki özəllikləri Çubuq növlü salxım pomidor, salxım quruluşu düzgün, orta tez yetişən, yüksək məhsuldarlıqlıdır. HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1 IR: TYLCV, TSWV.

Meyvə özəllikləri Salxımda 6-8 meyvə, sərt və keyfiyyətli, dəyirmi, 120-140 qr, rəf ömrü uzundur.

Yetişdirmə dövrü Yaz, yay və payız.

Yetişdirmə yeri İstixana.

Bulud F1
Ətraflı Məlumat

Bulud F1

Bitki özəllikləri Çubuq növlü yumurtavari pomidor, tez yetişən, çox məhsuldardır. HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1-2 IR : TYLCV.

Meyvə özəllikləri Salxımda 6-8 meyvə, çox keyfiyyətli, qırmızı rəngi yaxşı, sərt, oval formalı, 130-150 qr.

Yetişdirmə dövrü Yaz, payız və tək əkim.

Yetişdirmə yeri İstixana.

Almaz F1
Ətraflı Məlumat

Almaz F1

Bitki özəllikləri Çubuq növlü kokteyl pomidor, çox güclü bitkidir, çox tez yetişəndir. HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1 IR: TYLCV.

Meyvə özəllikləri Salxımda 8-12 meyvə, oval çiyələk formalı, rəng və qızarması mükəmməldir, 40-45 qr, dadı və ətri çox yaxşı, rəf ömrü uzundur.

Yetişdirmə dövrü Yaz, payız və tək əkim.

Yetişdirmə yeri İstixana.

Turac F1
Ətraflı Məlumat

Turac F1

Bitki özəllikləri Çubuq növlü kokteyl pomidor, buğum araları qısa, çox tez yetişəndir. HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0 IR: Ma, Mi, Mj.

Meyvə özəllikləri Salxımda 8-12 meyvə, çox sərt, qırmızı üzərində yaşıl zolaqlı, 40-45 qr, likopen nisbəti çox yüksək, dad və ətri çox gözəldir.

Yetişdirmə dövrü Yaz, payız və tək əkim.

Yetişdirmə yeri İstixana.

İNCİ F1
Ətraflı Məlumat

İnci F1

Bitki özəllikləri Çubuq növlü kokteyl pomidor, çox tez yetişəndir, güclüdür, buğum araları qısa, salxımları mükəmməl düzülüşdədir. HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1 IR: TYLCV.

Meyvə özəllikləri Salxımda 10-14 meyvə, 35-45 qr, möhtəşəm qırmızı rəngli, sərt, çatlaması olmaz, təkli və salxım yığıma uyğundur, dad və ətri çox yaxşıdır, rəf ömrü uzundur.

Yetişdirmə dövrü Yaz, payız və tək əkim.

Yetişdirmə yeri İstixana.

MİRVARİ F1
Ətraflı Məlumat

Mirvari F1

Bitki özəllikləri Çubuq növlü kokteyl pomidor, güclü bitkidir, buğum araları orta, çox məhsuldar, çox tez yetişəndir. HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1 IR: TYLCV.

Meyvə özəllikləri Salxımda 8-14 meyvə, orta sərtlikdə, keyfiyyətli və dəyirmi formalı, mükəmməl qırmızı rənglidir, çox məhsuldardır.

Yetişdirmə dövrü Yaz, payız və tək əkim.

Yetişdirmə yeri İstixana.

RUBİN F1
Ətraflı Məlumat

Rubin F1

Bitki özəllikləri Oval gilas formalı pomidor, buğum araları qısa, çox tez yetişəndir. HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1 IR: TYLCV.

Meyvə özəllikləri Oval, qırmızı rəngli, salxımda 20- 30 meyvə, çox sərt, 20-25 qr, dad və ətri çox gözəl, rəf ömrü uzundur.

Yetişdirmə dövrü Yaz, payız və tək əkim.

Yetişdirmə yeri İstixana.

ƏRİNCƏK F1
Ətraflı Məlumat

Ərincək F1

Bitki özəllikləri Oturaq pomidor, güclü, tez yetişən, bol məhsuldarlı, meyvələri örtəcək qədər enliyarpaqlıdır. HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV.

Meyvə özəllikləri Keyfiyyətli, sərt və parlaq qırmızı rəngli, 250-280 qr, azacıq batıq.

Yetişdirmə dövrü Yaz.

Yetişdirmə yeri Açıq tarla.

Banu F1
Ətraflı Məlumat

Banu F1

Bitki özəllikləri Çubuq növlü salxım pomidor, qısa buğumlu, güclü, salxım quruluşu çox yaxşı, məhsuldar. HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1, For; İR: TYLCV.

Meyvə özəllikləri Salxımda 6-7 meyvə, qırmızı, azacıq batıq, çox sərt, 140-160 qr, çox keyfiyyətli.

Yetişdirmə dövrü Torpaqsız yetişdirilir.

Yetişdirmə yeri İstixana.

Əlamdar F1
Ətraflı Məlumat

Əlamdar F1

Bitki özəllikləri Çubuq növlü gilas pomidor, çox tez yetişən və yüksəl məhsuldarlıdır. HR: ToMV, Vd,Va, Fol 0-1 IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV.

Meyvə özəllikləri Çox yüksək keyfiyyət, dəyirmi, qırmızı, çox sərt, 10-15 qr, rəf ömrü uzundur.

Yetişdirmə dövrü Yaz və payız.

Yetişdirmə yeri İstixana.

Aqat F1
Ətraflı Məlumat

Aqat F1

Bitki özəllikləri Qəhvərəngi çubuq növlü pomidor, çox güclü, tünd yaşıl rəngli bitki, buğum arası qısa, orta tez yetişəndir. HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1 IR: TYLCV.

Meyvə özəllikləri Qəhvərəngi, azacıq batıq, sərt, çox dadlı və ətirli, 160-180 qr, rəf ömrü uzundur.

Yetişdirmə dövrü Yaz, payız və tək əkim.

Yetişdirmə yeri İstixana.

Sarı F1
Ətraflı Məlumat

Sarı F1

Bitki özəllikləri Çiyələk formalı kokteyl pomidor, güclü, buğum araları qısa, çox tez yetişəndir. HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1.

Meyvə özəllikləri Oval dalğalı meyvəli, narıncı rəngli, salxımda 14-16 meyvəli, sərt, 30-35 qr, rəf ömrü uzundur.

Yetişdirmə dövrü Yaz, payız və qış.

Yetişdirmə yeri İstixana.

Qafqaz F1
Ətraflı Məlumat

Qafqaz F1

Bitki özəllikləri Çubuq növlü çəhrayı kənd pomidoru, güclü, buğum araları qısa, tez yetişən. HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1, For, Ff -5 IR: TYLCV TSWV

Meyvə özəllikləri Batıq, dilimli, sərt, 300-320 qr, iç rəngi tam çəhrayı, çox ləzzətli.

Yetişdirmə dövrü Yaz, payız və tək əkim.

Yetişdirmə yeri İstixana.