MEDOACUS
Ətraflı Məlumat

Medoacus

Bitki özəllikləri

Bol məhsuldarlıqlıdır. Bol yarpaqlı və uzundur. Zülalla zəngindir, həzm etmək asandır və ləzzətlidir.

Əlverişli iqlim şəraitində mövsüm ərzində 3-4 dəfə biçilir.

Otlaq, quru ot və silos hazırlamaq üçün çox uyğundur. Yaprıxmağa dayanıqlıdır.

Sentyabr və oktyabr aylarında əkin üçün uygundur. 10 sota 3-4 kq toxum istifadə olunur.

CEBİOS
Ətraflı Məlumat

Cebios

Bitki özəllikləri

Tetraploid bir növdür. Bol məhsuldarlıqlıdır. Geniş yarpaqlı və uzun boyludur.

Proteini boldur, heyvanlar tərəfindən həzmi yüngüldür. Biçimdən sonra tez inkişaf edir. Toxumun qardaşlaşma qabiliyyəti çox yüksəkdir.

Sezonda 3-4 dəfə biçilir. Otlatmağa, quru ot və silos üçün çox uyğundur.

BLUEMOON
Ətraflı Məlumat

Bluemoon

Bitki özəllikləri

Dormansi 8. Yaşıl və quru ot məhsuldarlığı çox yüksəkdir.

Yülsək protein miqdarına malikdir (18-23% aralığında). Bitki boyu 90-120 sm olur, torpağa tez yatmır.

Biçim sonrası tez quruyur. Biçim sonrası tez bir şəkildə böyüyür.

Rhizobium baktetiyasına qarşı dərmanlıdır. İstiyə dayanıqlıdır. Nematod və antraknoza toleranslıdır.

Həzm olunma qabiliyəti çox yüksəkdir;

TRİADA
Ətraflı Məlumat

Triada

Bitki özəllikləri

Dormansi 5.

Yaşıl və quru ot məhsuldarlığı çox yüksəkdir. Yüksək protein miqdarına malikdir (18-20% aralığında).

Bitki boyu 90-105 sm olur, torpağa tez yatmır. Biçim sonrası tez quruyur. Biçim sonrası tez bir şəkildə böyüyür.

Rhizobium baktetiyasına qarşı dərmanlıdır. Soyuğa dayanıqlıdır.

Nematod və antraknoza toleranslıdır. Həzm olunma qabiliyəti çox yüksəkdir.

TORRO
Ətraflı Məlumat

Torro

Bitki özəllikləri

Orta gec yetişən. Yüksək dənələmə və silos verimlidir. Güclü saplaq və iç gövdəyə malikdir. Güclü kök quruluşuna malikdir.

Biçim zamanı yaşıllığını qoruyub saxlayır. Dərin dişli dənə quruluşludur. Geniş uyğunlaşma qabiliyyətlidir.

Yüksək keyfiyyətli və yüngül həzmə malik silos ola bilir.

PL 700
Ətraflı Məlumat

PL 700

Bitki özəllikləri

Orta gec yetişən. Tez çıxış və inkişaf etmə qabiliyyətinə malikdir. Tünd rəngli və keyfiyyətli dənəyə sahibdir.

Yüksək dərəcədə quru maddə ağırlığı var. Standart stül quruluşludur. Geniş uyğunlaşma qabiliyyətlidir.

Çox məhsuldarlıqlıdır. Xəstəliklərə dayanıqlıdır. İstiyə və quraqlığa dayanıqlıdır.