ALYANAQ F1
Ətraflı Məlumat

Alyanaq F1

Bitki özəllikləri Qırmızı Kaliforniya Vonder sortlu bibər, güclü, buğum araları orta, bol məhsuldarlıdır. HR: L4 IR: TSWV.

Meyvə özəllikləri Tam yetişmiş meyvələrinin rəngi tünd qırmızı, 7-9 sm uzunluqlu, 3-4 dilimlidir, üzərində çartlaq olmaz, ixracata tam uyğundur.

Yetişdirmə dövrü Yaz və payız.

Yetişdirmə yeri İstixana və açıq tarla.

QÖNÇƏ F1
Ətraflı Məlumat

Qönçə F1

Bitki özəllikləri Qırmızı Kaliforniya Vonder sortlu bibər, güclü, tez yetişən, buğum araları orta, soyuğa davamlılığı çox yaxşı, bol məhsuldarlıdır. HR: L4 IR: TSWV.

Meyvə özəllikləri Tünd qırmızı rəngli, 9-10 x 7-8 sm diametrli, 3-4 dilimli, keyfiyyətli, çartlağı olmaz.

Yetişdirmə dövrü Tək əkim.

Yetişdirmə yeri İstixana.

SARIYAL F1
Ətraflı Məlumat

Sarıyal F1

Bitki özəllikləri Sarı Kaliforniya Vonder sortlu bibər, güclü, buğum araları orta, yan budalanması yaxşı, bol məhsuldardır. HR: L4 IR:TSWV.

Meyvə özəllikləri Uzunluğu 9-10 sm, 3-4 dilimli, tam yetişmiş meyvələrinin rəngi sarıdır, çartlağı olmaz, ixracata uyğundur.

Yetişdirmə dövrü Yaz, payız və tək əkim.

Yetişdirmə yeri İstixana.

DOLU F1
Ətraflı Məlumat

Dolu F1

Bitki özəllikləri Dolma sortlu, güclü bitki, çox tez yetişən, məhsuldardır. HR: L4 IR: TSWV.

Meyvə özəllikləri Yaşıl rəngli, incə qabıqlı, 8×6 sm diametrindədir.

Yetişdirmə dövrü Yaz və payız.

Yetişdirmə yeri İstixana və açıq tarla.

DİLBƏR F1
Ətraflı Məlumat

Dilbər F1

Bitki özəllikləri Dolma sortlu, buğum araları orta uzunluqda, yan budaq əmələ gəlməsi çoxdur, soyuqda meyvə tutumu çox yaxşı, tez yetişən, yüksək məhsuldarlıqlıdır. IR: TSWV.

Meyvə özəllikləri Yaşıl rəngli, meyvələri 3-4 dilimli, rəf ömrü uzundur.

Yetişdirmə yeri və dövrü Tək əkim, istixana.

SONA F1
Ətraflı Məlumat

Sona F1

Bitki özəllikləri Dolma sortlu, güclü bitki, çox tez yetişən, məhsuldardır. HR: L4 IR: TSWV.

Meyvə özəllikləri Yaşıl rəngli, incə qabıqlı, 8×6 sm diametrindədir.

Yetişdirmə dövrü Yaz və payız.

Yetişdirmə yeri İstixana və açıq tarla.

QƏLƏM F1
Ətraflı Məlumat

Qələm F1

Bitki özəllikləri Uzun bibər sortlu, güclü, çox tez yetişən, yüksək məhsuldarlıqlı, istiyə və quraqlığa dayanıqlıdır.

Meyvə özəllikləri Acı dadlı, parlaq tünd yaşıl rəngli, keyfiyyətli, 22-25 sm uzunluğundadır.

Yetişdirmə dövrü Yay.

Yetişdirmə yeri Açıq tarla.

AVŞAR F1
Ətraflı Məlumat

Avşar F1

Bitki özəllikləri Tük tipli səhər yeməklik istiotu, orta güclü, tez yetişən və yüksək məhsuldarlıqlıdır. IR: TSWV.

Meyvə özəllikləri Dadlı, parlaq yaşıl rəngli və incə qabıqlı, 12-14 sm uzunluğundadır.

Yetişdirmə dövrü Yay.

Yetişdirmə yeri Açıq tarla.

İMRAN F1
Ətraflı Məlumat

İmran F1

Bitki özəllikləri Uzun bibər sortlu, çox güclü, soyuğa dayanıqlı, çox tez yetişən və yüksək məhsuldarlıqlı, məhsul yığımı aralığı qısadır.

Meyvə özəllikləri Orta acı dadda, çox keyfiyyətli, yaşıl rəngli, 23-25 sm uzunluqlu, rəf ömrü uzundur.

Yetişdirmə dövrü Tək əkim.

Yetişdirmə yeri İstixana.