HƏRBİ F1
Ətraflı Məlumat

Hərbi F1

Bitki özəllikləri Silindrik sortlu badımcan, çox güclü, tez yetişən, yüksək məhsuldarlıqlı, isti və quraqlığa dayanıqlıdır.

Meyvə özəllikləri Qara rəngli, 22-25 sm uzunluqda, sivri uclu, yığım periodu uzundur.

Yetişdirmə dövrü Yazın sonları, yay.

Yetişdirmə yeri Açıq tarla.

Bosfor F1
Ətraflı Məlumat

Bosfor F1

Bitki özəllikləri Silindrik sortlu badımcan, çox güclü, tez yetişən, yüksək məhsuldarlıqlı, soyuğa dayanıqlıdır.

Meyvə özəllikləri Qara rəngli, 22-25 sm uzunluqda, sivri uclu, yığım periodu uzundur.

Yetişdirmə dövrü Tək əkim.

Yetişdirmə yeri İstixana.