CİNEPOT
Ətraflı Məlumat

Cinepot

Ferment və aktivatorlarla zənginləşdirilmiş olan CİNEPOT Azot, Kalsium və Kalium kombinasiyasıdır. Üzvi maddə və fulvik turşu tərkibi ilə bitkinin daha yaxşı kök salmasını təmin edir və torpağın tərkibini zənginləşdirir.

Meyvə tutumundan biçinə qədər istifadə meyvə böyüməsinə, rənginə, şəkər miqdarına və keyfiyyətinə birbaşa təsir edir. Meyvələrdə ki forma qüsurunu aradan qaldırır. Tərkibin- dəki Kalsium dəstəyi ilə meyvə qabığının standart quruluşuna və bazarda meyvələrin satışının artmasına yardımçı olur. Xüsusilə tərəvəzlərdə qabıq deformasiyalarına, çatlamalara və çiçək burnunun çürüməsinə mane olur.

Doza qədərində problem yoxdur. Ani böyümə üçün doza qədərinin artırılması uyğundur. Hər hansı bir yandırıcı xüsusiyyəti yoxdur.

 

 

FLOWER BOMB
Ətraflı Məlumat

Flower Bomb

Xüsusilə yarpaq tətbiqetmələrində, bitkidə bir çox reaksiyaya təkan verən, biostimullaşdırıcı xüsusiyyətdə misilsiz bir məhsuldur. Ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti çiçəklənmə dövründə, sağlam çiçək əmələ gəlməsi, güclü çiçək saplağı, sıx tozcuq, miqdarı tozlandırmanın artması, stress vəziyyətlərindən tez bir şəkildə oyanmaq kimi təsirləridir.

Örtük altı yetişdirmədə istifadə edilən bombus arısı və ya bioloji mübarizədə istifadə edilən faydalı həşəratların işini asanlaşdırır. Meyvələrdəki stress şərtlərinə bağlı olaraq yaranan deformasiyaların qarşısını alır və meyvələrin görüşünü gözəlləşdirir.

Gel formasında olub, bütünlüklə suda həll olur. Vegetasiya dövründən biçin dövrünə qədər olan bütün dövrlərdə, dövri olaraq istifadə edilməsi vacibdir.

 

HERTA KOVA 8-8-8
Ətraflı Məlumat

Herta Kova 8-8-8

Üzvi maddə, fulvik turşusu, amin turşuları və bunların yanında ferment və aktivatorlarla zənginləşdirilmiş olan HERTA KOVA 8-8-8, bitkinin vegetativ inkşafı üçün balanslı bir faktordur. Mikro elementlərinin 1.1.1 faizi sayəsində bitkinin inkişaf və istehsal prosesinin hər mərhələsində, istər bitki inkişafına təkan verərək, istərsə də istehsalı artırmaq üçün istifadə edilə bilər.

Üzvi tərkibi sayəsində torpaqdakı mikrobiyal fəaliyyətlərin sürətlənməsini təmin edir. Aşağı PH sahib olmasının yanında, ferment və aktivator ilə torpaqdakı anion və kationların bitkiyə keçidi sürətli və asandır. Tərkibindəki fulvik turşu sayəsində kök salmağa olan təsirinin yanında NPK-nın bitki tərkibində daşınması asanlaşır.

 

HERTA KOVA 10-20-0
Ətraflı Məlumat

Herta Kova 10-0-20

Üzvi maddə, fulvik turşusu, amin turşuları və bunların yanında ferment və aktivatorlarla zənginləşdirilmiş olan HERTA KOVA 10-0-20- bitkinin vegetativ inkşafı üçün balanslı bir faktordur. Mikro elementlərinin 1.1.1 faizi sayəsində bitkinin inkişaf və istehsal prosesinin hər mərhələsində, istər bitki inkişafına təkan verərək, istərsə də istehsalı artırmaq üçün istifadə edilə bilər. Üzvi tərkibi sayəsində torpaqdakı mikrobiyal fəaliyyətlərin sürətlənməsini təmin edir.

Aşağı PH sahib olmasının yanında, ferment və aktivator ilə torpaqdakı anion və kationların bitkiyə keçidi sürətli və asandır. Tərkibindəki fulvik turşu sayəsində kök salmağa olan təsirinin yanında, NPK-nın bitki tərkibində daşınması asanlaşır.

 

HONEY - M
Ətraflı Məlumat

Honey - M

Fosforun iz elementlərlə kombinə edilib ferment və aktivatorlarla zənginləşdirilmiş halı olan HONEY-M, çiçək hazırlığında bitkinin ən əhəmiyyətli köməkçilərindən biridir. Xüsusi şelatı sayəsində bitkilər tərəfindən sorulma qabiliyyəti yüksək olan HONEY-M maye fosfor kimi həm yarpaq tətbiqetmələri, həm də damcı suvarma sistemi ilə uğurlu nəticələr almağınızı təmin edir.

İstifadə edildiyi bitkilərdə parlaq çiçək formalaşması, güclü çiçək saplağı, sıx tozcuq miqdarı prosesində birbaşa təsirlidir. Eyni zaman- da çiçək və meyvə tökülmələri ilə uzunsov meyvə əmələgəlmə ehtimalını minimuma endirir.

 

POTASOL
Ətraflı Məlumat

Potasol

Patentli ferment və aktivatorlarla zənginləşdirilmiş Potasol, bitkilərin Kalium ehtiyacına sürətli bir şəkildə cavab verən spesifik bir məhsuldur. Hər cür stress şəraitlərində (hədsiz isti, soyuq və duzluluq) də xüsusi formulası səbəbiylə bitki kökləri tərəfindən asanlıqla sorulur. Damcı suvarma sistemiylə istifadə etdikdə, kök bölgəsindəki mənfi yüklü nitrat və kalium birləşərək kalium nitrat birləşməsi əmələ gələrək, köklər vasitəsilə əlaqə dəstələrinə daşınır.

Yarpaq tətbiq etmələrində tərkibindəki aktivator və fermentlər köməyilə stomalardan sürətli keçir və Kalium ehtiyacını qarşılayır. Meyvənin böyü- məsinə, rənginə, keyfiyyətinə və şəkər nisbətinə birbaşa təsir edərək, meyvələrin bazar dəyərini yüksəldir. Meyvələrdəki forma qüsurunu aradan qaldırır və meyvə qabığına, standart əmələ gəlməsində kömək edir.

Doza qədərində problem yoxdur. Ani böyümə üçün doza qədərinin artırılması uyğundur. Hər hansı bir yandırıcı xüsusiyyəti yoxdur.

 

ZENİCAL
Ətraflı Məlumat

Zenical

İstehsal və praktiki olaraq problem yaradan fosfor və Kalsiumun dahiyanə kombinə edildiyi bu məhsul, gel konsistensiyalı olub, 100% suda deqredasiyaya uğrayır. Damcılama suvarma sistemi ilə tətbiq olunduqda bitki üçün xüsusi bir plomb maddəsi olur.

Bitki tərkibində liqanın sintezini təmin edərək, bitkiləri stress şərtlərinə qarşı hazır hala gətirir. Xüsusilə temperaturun çox aşağı olduğu qış aylarında, günəşli havada az miqdarda da olsa dövri istifadə üçün çox əhəmiyyətlidir. Yarpaq tətbiq etməsilə meyvənin rəf ömrünü uzadır. Anbarda gözləmə müddətini artırır. Meyvələr bazara çıxanda parlaq və işıltılı görünür.