ADAMİN
Ətraflı Məlumat

Adamin

Torpağı tənzimləyir,meyvəni daha da iriləşməsini təşkil edir

Tamamilə orqanik bir məhsul olub, tərkibinə bitki mənşəli turşular daxildir. Bitkilər xüsusilə don, yüksək temperatur, az nəm, duz müvazinəti və s. mənfi şərtlərdə stomalarını bağlayaraq fotosintez sürətini aşağı salırlar. Belə bir vəziyyətdə ADAMIN-in tərkibində olan amin turşusu formaları stoplazmaya osmotik agent kimi davranaraq stomalların açılmasına və bitkinin stress vəziyyətlərindən xilas olmasına yardımçı olur.

ADAMİN-in tərkibində olan turşular bitki hormonları və böyümə tənzimləyiciləri xəbərdarlıq edərək aktivator vəzifə görürlər. ADAMİN-in tərkibində olan L-turşu formaları tozlandırma üçün lazımlı amin turşuları (L-proline, L-lizin, Lmethionine, L-glutonik turşu) daşıdığı üçün daha yaxşı tozlandırma və keyfiyyətli meyvə əmələ gəlməsinə yardımçı olur. ADAMIN üzvi maddə tərkibi sayəsində torpaqda mikrobial flora tarazlığını və yaxşı bir üzvi maddə mineralizasiyanı təmin edərək yaxşı kök inkişafı və bölgüsü təmin edir.

Hektara 10-20 litr, 100 litr suya isə 200-300 ml işlənir.

AMİNO BOMB
Ətraflı Məlumat

Amino Bomb

İçərisinə bitki mənşəli amin turşuları daxildir. Stress hallarını aradan qaldırır. Bitkidəki bütün metabolik fəaliyyətlərə starter (başlanğıc) təsir edir. Hər növ gübrə və ya pestisitlərlə qarışdırıla bilər.

Zülal sintezini artıraraq, qida əmələ gəlməsinə kömək edir.

 

ECMAMİN PLUS
Ətraflı Məlumat

Ecmamin Plus

Amin turşular, vitaminlər və fermentlərlə zənginləşdirilmiş Ecamin Plus, biostimulant təsir göstərərək bitki reaksiyalarını sürətləndirir. Fotosintez sürətini artıraraq, qida istehsalına təsir edir.

Meyvə dövründə keyfiyyəti yüksəldərək, quru maddə miqdarını və şəkər miqdarını artırır.

 

ERDİROL
Ətraflı Məlumat

Erdirol

100 % üzvi mənşəlidir. Meyvə piqmentləri üçün idealdır. Daha rəngli meyvələr təmin edir. Xlorofil nisbətini artırır. Fotosintez sürəti və tozlandırmanı artırır. Meyvədə şəkər nisbətini artırır.

Xüsusilə pomidor, badımcan, çiyələk və böyürtkən üçün istifadə edilir.

 

HUMİC PLUS
Ətraflı Məlumat

Humic Plus

Tamamilə üzvi quruluşda olub bitki mənşəli xammal mənbələrindən əldə edilir. Torpaq üzvi maddəsinin 65-75 %-ni humus yaradır. Humik turşu isə humusun ən fəal maddəsidir. Tərkibindəki humik turşu sayəsində torpağın üzvi maddə miqdarını artırır. Torpağın havalanma xüsusiyyətini artıraraq daha yaxşı kök əmələ gəlməsi prosesini təşviq edir.

Torpağın su saxlama tutumunu artırır. Suda həll oluna bilən qeyri-üzvi gübrələri kök altında saxlayır və bitkinin ehtiyacı olduqca sərbəst buraxır. Torpağın kation dəyişmə qabiliyyətini ən yüksək səviyyəyə qaldırır. Torpaqdakı mikroorqa- nizm fəaliyyətlərinin artmasına yardımçı olur. Leonardit mənbəli humik turşulardan fərqli olaraq, yarpaq tətbiqetmələrində çox təsirlidir. Tərkibindəki fulvik turşular sayə- sində torpaqda bitki qida elementlərinin şelatlanmasında və bitki tərkibindəki qida elementi daşınmasında fəal rol oynayır.

Turşu və bazik xüsusiyyətlərdə torpaqları neytrallaşdırır və torpağın ph-sını tənzimləyir.

 

NERON
Ətraflı Məlumat

Neron

NERON bənzərsiz təbii bir biostimulantdır. Bitkilərdə yaxşı və qüvvətli bir kök inkişafı təmin edərək, köklərin torpaqdan daha çox qida maddələri və su alınmasını təmin edir. 100% təbii və qiymətli maddələrindən düzəldilmiş, tərkibində Ascophyllum nodosum yosunu ehtiva edən NERON, torpağın üzvi maddə miqdarını artıraraq, qəbul olunmayan bitki qida elementlərin, torpaqda ayrılmasını təmin edərək, bitki kökləri tərəfindən asanlıqla udulmasına kömək edir.

Damcı suvarma və yarpaq tətbiqetmələri üçün uyğundur. Hər cür  meyvə və tərəvəz istehsalı dövründə istifadə edilə bilir. Heç bir şəkildə qalıq buraxmaz. Bitkilərdə gözləmə müddəti yoxdur.

 

PLANTOL
Ətraflı Məlumat

Plantol

Tamamilə üzvi quruluşda olub, bitki mənşəli xammal mənbələrindən əldə edilir. Torpaq üzvi maddəsinin 65-75 %-ini humus yaradır. Humik turşu isə humusun ən fəal maddəsidir. Tərkibindəki humik turşu sayəsində torpağın üzvi maddə miqdarını artırır. Torpağın hava- lanma xüsusiyyətini artıraraq daha yaxşı kök əmələ gəlməsi prosesini təşviq edir. Torpağın su saxlama tu- tumunu artırır.

Suda həll oluna bilən qeyri-üzvi gübrələri kök aktında saxlayır və bitkinin ehtiyacı olduqca sər- bəst buraxır. Torpağın kation dəyişmə qabiliyyətini ən yüksək səviyyəyə qaldırır. Torpaqdakı mikroorqanizm fəaliyyətlərinin artmasına yardımçı olur. Leonardit mən- bəli humik turşulardan fərqli olaraq, yarpaq tətbiq etmə- lərində çox təsirlidir.

Tərkibindəki fulvik turşular sayə- sində torpaqda bitki qida elementlərinin şelatlanmasında və bitki tərkibində qida elementi da- şınmasında fəal rol oynayır. Turşu və bazik xüsusiyyətlərdə torpaqları neytrallaşdırır və torpa- ğın ph-sını tənzimləyir.