BESUPON 20-20-20
Ətraflı Məlumat

Besupon 20-20-20

Yüksək dərəcədə həll oluna bilmə qabiliyyəti olan BESUPON 20-20-20, qarışdırılmış toz yarpaq gübrəsi olub, damla suvarmadan və ya tətbiq etmədən istifadə edilə bilər.

Makro elementlərin 1.1.1 nisbəti sayəsində bitki inkişafı və istehsalı prosesinin hər mərhələsində, istər bitki inkişafına təkan vermək, istərsə də səmərə artırmaq üçün istifadə edilə bilər. Bitki inkişafının ilk dövrlərində istifadə, bitkinin vegetatif inkişafı üçün balanslı bir faktordur.

Ferment və aktivatorlarla zənginləşdirilmişdir.

 

BESUPON 12-7-40
Ətraflı Məlumat

Besupon 12-7-40

Yüksək dərəcədə həll oluna bilmə qabiliyyəti olan BESUPON 12-7-40, qarışdırılmış toz yarpaq gübrəsi olub, damla suvarmadan və ya tətbiq etmədən istifadə edilə bilər. Ferment və aktivatorlarla zənginləşdirilmiş olub, bitkilər tərəfindən sorulma qabiliyyəti çox yükəkdir.

Meyvə böyümə və biçin dövründə istifadə edilməsi bu dövrdəki yüksək kalium ehtiyacını qarşılayır. Meyvələrdə kalibrasyon, briks, rəng və rəf ömrünə müsbət istiqamətdə təsir edərək,  ümumi mənada meyvə keyfiyyətini artıraraq, meyvələrin bazar dəyərini yüksəldir.

 

BESUPON 12-40-10
Ətraflı Məlumat

Besupon 12-40-10

Yüksək dərəcədə həll oluna bilmə qabiliyyəti olan BESUPON 12-40-10, qarışdırılmış toz yarpaq gübrəsi olub, damla suvarmadan və ya tətbiq etmədən istifadə edilə bilər.

Ferment və aktivatorlarla zənginləşdirilmiş olub, bitkilər tərəfindən sorulma qabiliyyəti çox yükəkdir.

Fosforlu NPK gübrələnməsi üçün ideal nisbətlərdə olub, şelatları sayəsində fosfor qəbulunu maksimum edir. Bitki inkişafının ilk dövrlərində istifadə, bitkinin buğum aralarını qısaldır, bitkinin kök salmasına yardımçı olur. Bitkinin çiçək hazırlığında təsirlidir.

 

COLOR SHİNE
Ətraflı Məlumat

Color Shine

Kalium permanqanat tərkibi ilə, damcı suvarma sistemilə istifadə etdikdə çox sürətli bir rənglənmə və qızarma meydana gətirir. Eyni zamanda tərkibindəki rəng piqmentləri ilə meyvə keyfiyyətini artıraraq, bazara hazırlayır.

Bütün bunlardan ayrı olaraq, kalium permanaganat çox yaxşı bir torpaq dezinfeksiya elementidir. Zərərli mikroorqanizmaların uzaqlaşmasını və yox olmasını təmin edir.

Damcı suvarma sistemi ilə, tək halıyla istifadə edilməsi tövsiyyə edilir.

 

HERTA COMBİ
Ətraflı Məlumat

Herta Combi

Özümüzə xas üzvi şelatlama maddəsi və xüsusi mikroelemental tarazlığı ilə bitkilərin  mikroelement ehtiyac və çatışmazlığını tam  şəkildə aradan qaldırır. Damcı suvarma və yarpaq tətbiq etmələrdə olduqca uğurludur.

Tərkibində  olan turşular və xüsusi şelatı sayəsində damcı suvarma və yarpaq tətbiq etmələrdə sorma  qabiliyyəti olduqca yüksəkdir. Bütün mikroelementlər şelaltı olub hamısı suda həll oluna biləndir, qətiyyən xlor yoxdur. İz elementləri, bitkidə, problemli vəziyyətində ortaya çıxan mənfi şərtləri (çiçək atması, keyfiyyətisiz meyvə əmələ gəlməsi, metabolik fəaliyyətlərin yavaşıması, xloroz və s.) aradan qaldırır.

HERTA COMBİ yaxşı gübrələmə assistentidir.

 

K - BOMB
Ətraflı Məlumat

K - BOMB

Bitkilərin biçin dövründə kalium ehtiyacları olduqca yüksəkdir. Bu dövrdə işlədilən kalium mənbələri çox əhəmiyyətlidir. Kalium böyük bir elementdir və daşınması olduqca çətindir.

Üzvi quruluşu ilə K-BOMB-un, bitki köklərindən daşınması və stomalardan keçidi olduqca sürətlidir. Bitkini çox yormadan və enerji xərcləmədən lazım olan kaliumun ödənilməsinə kömək edər. Banan və pomidor əkimlərində olduqca uğurludur.

Bananlarda qabıq içi meyvələrin tam dolmasını təmin edir. Pomidorda meyvənin böyüməsini təmin edir və eyni zamanda yaşıl qapağın əmələ gəlməsini əngəlləyir.

 

LEADER FER
Ətraflı Məlumat

Leader Fer

Bitkidəki dəmir(Fe) əksikliyini qarşılayaraq bir bitki qidalandırma tənzimləyicisidir.

EDDHA səlatı sayəsində bitkilər tərəfindən adsorbsiya olduqca asandır. Su içərisində ikitərəfli(aşağı-yuxarı) hərəkət edərək süngər quruluşu gərəyi suyu sovuraraq dəmiri (Fe++) sərbəst buraxır. Qarışdırmağa belə zəruriyyət qalmaz.

Kimyəvi-fikizi tərkibi gərəyi preslənmiş formda olub hərhansı bir tozlanma etmək. Leader Fer bütün bitkilər üçün Kloroz(saralma) vəziyyətlərində həm yarpaqdan həm də damlama suvarma sistemlər ilə istifadə edilə bilinər.

✓ Biktideki demir (Fe) eksikliğini karşılayan bir bitki besin düzenleyicisidir.

✓ EDDHA şelatı sayesinde bitkiler tarafından absorbsiyonu oldukça kolaydır. Su içerisinde çift yönlü (aşağı-yukarı) hareket ederek sünger yapısı gereği suyu emerek demiri Fe++ serbest bırakır. Karıştırılmaya gerek bile kalmaz.

✓ Kimyasal – fiziksel yapısı gereği sıkıştırılmış formda olup herhangi bir tozuma yapmaz. LEADER FER bütün bitkiler için Kloroz (sararma) durumlarında, hem yapraktan hem de damlama sulama sistemleriyle kullanılabilir.

ROOT TRAP
Ətraflı Məlumat

Root trap

Kök salma hormonlarının hamısını ehtiva edən Roottrap, eyni zamanda yaxşı bir fosfor mənbəyidir. Kök sistemində yeni və sorucu saçaqların yaranmasını təşviq edir. Müxtəlif səbəblərlə kök sistemində yaranan zədələrin müalicəsindən sonra, yenilənmə prosesində müsbət təsir edir.

Toxumun cücərmə gücü daxil, torpaq quruluşu, mənfi iqlim şəraiti, torpaq PH-sı, qida qəbulundakı nizmasızlıqlar ilə torpaqda olan bitki elementlərinin qəbul edişi kimi bir çox faydası vardır. Cücərmə dövründən başlayaraq, bitkinin bütün vegetativ və generativ dövrlərdə istifadə edilməsi vacibdir. Hər gübrələmə suyuna ən az 100 qr qarışdırılması, yaxşı inkişafı üçün çox əhəmiyyətlidir.

Mikroelement tərkibi ilə bitki qidalanmasının tam aparılmasına yardımçı olur. Damcı suvarma sistemində istifadə edilməsi daha yaxşı nəticələr verir.

 

STARMAN
Ətraflı Məlumat

Starman

STARMAN bitkilərdə manqan çatızmazlığı və ya ehtiyacını qarşılayan toz bir məhsuldur. STARMAN qarışa bilməsi və həll oluna bilməsi yüksək olub, damcı suvarma və yarpaq tətbiq etmələrində fitotoksik olmayan bir bitki yetişdirmə köməkçisidir.

Vaxtında və düzgün istifadə edilməsi bitkilərin periodik olaraq rəngalma ehtiyacına yardımçı olur. Gün uzunluğu çox olan bitki növlərində xlorofilin quruluşuna qoşularaq xlorozu əngəlliyir.

 

 

ZİNBOR
Ətraflı Məlumat

Zinbor

Sink və bor elementələrinin bitki üçün proporsional olaraq, tarazlığı düşünülərək, nöqsan və ehtiyacı ödəmək üçün simvolizə edilmiş toz bir məhsuldur. Zinbor, damcı suvarma və yarpaq tətbiqetmələri üçün uyğundur.

Bitkilərdə çiçək fiziologiyasını təşkil edən ferment reaksiyaları müsbət istiqamətdə təsir edərək çiçək və tozcuq quruluşuna təsir edir. Xüsu- silə ekoloji şərtlər səbəbilə yarana biləcək kor çiçək ehtimalını minumuma endirir.

Tək olaraq istifadə olunması da, sink və bor ehtiyacını ödəmək üçün kifayətdir.

 

ZİNCOMAX
Ətraflı Məlumat

Zincomax

ZİNCOMAX, bitkilərdə sink və manqan çatışmazlığı və ya ehtiyacını qarşılayan toz bir məhsuldur. Tərkibində olan turşuları ilə xammal kombinasiyası damcı suvarma və ya yarpaq tətbiqetmələrində təsirli olmasını təmin edir.

Sink və manqanın hamısı şelatlı olub, bitki tərəfindən sorulması və bitki tərkibində daşınması olduqca asandır.

Tək başına istifadə olunması da sink və manqan çatışmazlığını qarşılayır.