SAÇAQLI F1
Information

Saçaqlı F1

Bitki özəllikləri Badımcan peyvənd calağı, istixana və açıq tarla calaqlı badımcan yetişdirilməsinə çox uyğundur. Kök quruluşu güclü, saçaq kök miqdarı çoxdur, əsas kök miqdarı orta, calağ uyğunluğu çox yaxşıdır, istiyə və soyuğa davamlılığı çox yaxşıdır. HR: Fusarium oxysporium f.sp.melongena, Verticilium dahliae.
SELCAN F1
Information

Selcan F1

Bitki özəllikləri Qarpız və xiyar üçün peyvənd calağı. Bitki quruluşu güclü, quraqlığa dözümlüdür, stress şəraitinə adaptasiyası yüksəkdir, peyvənd uyğunluğu yaxşıdır. Calaqda meyvə formasını, dadını pozmur. IR: Fusarium oxysporium f,sp: niveum, cucumerium, melonis.
SÜNBÜL F1
Information

Sünbül F1

Bitki özəllikləri Pomidor peyvənd calağı, güclüdür, qələm calaq uyğunluğu yüksəkdir, saçaq kök bölgüsü çoxdur, stress şərtlərinə uyğunluğu yüksəkdir. HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1, For. IR: Ma, Mi, Mj