Ultimate Calcio Nitrato

Məhsulun adıTərkibiİstifadə qaydası
Ultimate Calcio NitratoÜmumi Azot (N) – 8%
Nitrat Azotu (NO3-N) – 8%
Kalsium Oksidi (CaO) – 13%
Yapraqdan tətbiq etmək yetərli qədər suya 150-350 cc
Damlama və ya Yağmurlama ilə tətbiq etmək    4-6 lt/da