Xiyarda mildiyö xəstəliyi

Xəstəlik yarpaqlarda kiçik, solğun yaşıl və ya sarı rəngli ləkələrlə xarakterizə olunur. Xəstəlik irəlilədikcə bu ləkələr tündləşir.
• Yarpağın alt üzündə və bu ləkələrin tam altında boz və ya bənövşəyi rəngdə kif təbəqəsi meydana gələr.
• Xəstəliyin şiddətinə görə bitkidəki xəstəlikli yarpaqlar saralıb, qəhvəyi rəngə dönür, ilk növbədə köhnə yapraklar, bir müddət sonra da təzə və gənc yarpaqlar quruyur və bitki tamamilə ölür.
• Mütənasib rütubətin yüksək olduğu istehsal sahələrində iqtisadi səviyyədə məhsul itkisinə səbəb ola bilər.
• Xəstəlik üçün ən uyğun şərtlər 20-22 0C istilik və% 90 mütənasib nəmdir.
Xəstəliyin Göründüyü Bitkilər:
• Xəstəlik xiyar, qovun və su qabağında görülür.