Pomidor mozaika virusu

POMİDOR mozaika virusunun əlamətləri:
• Xəstəlik tütün mozaika virusu və bu virusun irqləridir.
• Yarpaqlar üzərində açıq yaşıl, sarı və tünd yaşıl rəngdə mozaik ləkələr olur.
• Yarpaqlarda qıvrılma və deformasiyalar olur.
• Bitkilərdə cırtdanlıq yaranır.
• Yarpaqlarda bənövşəyi rəng meydana gəlməsi müşahidə olunur.
• Yarpaq və meyvələrdə uzun qəhvəyi xətlər əmələ gəlir.